Ono Shoji Co. Ltd. (Ono Corporation)

JAPAN

HQ Yubinbango 290-0143 Ichihara
Chiba Pref. Chiharadai west 1-10-5
Tel. 0436-75-2800
Fax. 0436-75-2600
(Mr. Toshiharu Tsuruya)