Talladora en continu CC5-H

Màquina dissenyada per a realitzar quatre talls longitudinals (centrats o descentrats), al llarg d'un producte. La màquina es carrega manualment i el tall es realitza en continu mitjançant quatre serres de cinta, de forma totalment segura.

 

El producte es talla automàticament en continu mitjançant una cinta transportadora que el desplaça fins a la zona de tall. Depenent de la morfologia del producte el transportador pot portar o no empenyedors. El procés de càrrega és manual, igualment es pot automatitzar amb un robot de càrrega, especialment dissenyat per a cada aplicació.

 

AVANTATGES DE LA TALLADORA CC5-H

QUALITAT DE TALL. Producte tallat mitjançant serra cinta, assegurem que els ossos són tallats correctament.

SEGURETAT. Distància entre l'operari i la zona de tall, de manera que el contacte entre els dos elements no és possible.

PRODUCCIÓ. Procés en continu.

ROBUSTESA. Xassís fabricat amb tub i xapes d'elevat gruix que evita les vibracions i ajuda a obtenir un tall net.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

CC5-H
Dimensions exteriors 2850 mm x 980 mm x 2170 mm ± 40 mm
Altura amb la tapa oberta 2735 ± 40 mm
Altura descàrrega  1050 ± 40 mm
Velocitat motor serra 1500 rpm
  
Connexions
Electricitat  
Potencia instal·lada 12.1 kW
Tensió 400V (3~) 50/60 Hz
Consum màquina 27 A
Aigua  
Consum 60l/hora (màxim)
Aire comprimit  
Precisió 6 bar (mín 4bar. A menor precisió la màquina dóna error)
Consum 0,5l/cicle complet de tall
Diàmetre tub entrada

Ø 10 mm