Serra de tall a graus SRA-D

La serra pel tall automàtic de productes congelats amb o sense os presenta totes les avantatges del model SRA estandard però amb la nova funció de tall a graus que permet obtenir talls de secció més gran a partir del mateix producte inicial.

Els models SRA-D i SRA-FD mantenen el compliment de tots els requisits de qualitat del tall i del procès, a més d’oferir la màxima seguretat durant l’ús.

 

POSSIBLES PRODUCTES PER TALLAR

AUS (gall dindi, pollastre,...) PRODUCTE BOVÍ (llom, costelles, costellam,... )
XAI (potes, costellam, falda, jarret,...) PEIX (tonyina, caella, tintorera, lluç, salmó,...)
PORC (braó, pernil, llom, tira de costelles,...) FORMATGES (formatges en barra i rodons)

 

CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS

TALL A GRAUS. Amb la rotació de la serra cinta s’aconsegueix inclinar la fulla de serra respecte la base de suport del producte a tallar. Com a resultat, els talls obtinguts tenen una secció més gran que l’obtinguda amb el tall recte, mantenint el gruix especificat pel client, així i com la resta de configuracions que es poden controlar a través del programa.

 

SELECCIÓ DE L'ANGLE DE TALL. Un sistema automàtic controla la inclinació de la serra cinta, que pot graduar-se de 0º a 50º. El moviment es realitza de forma suau mitjançant un motorreductor controlat per un autòmata, que assegura una màxima precisió i una merma mínima gràcies a la inclinació.

Serra automàtica amb tall a graus

AVANTATGES DE LA SRA / SRA-D

QUALITAT DE TALL. Serra cinta fins a 3600rpm. Velocitat d’avanç del producte constant.

ALTA PRODUCCIÓ. 1 operari per 2 màquines.

VERSATILITAT DE FUNCIONAMENT. Software configurable. Grapes de subjecció del producte intercanviables.

SEGURETAT. Tanca de protecció al voltant de la màquina i cortina fotoelèctrica a la zona de càrrega.

HIGIENE. Fabricada amb acer inoxidable i plàstics aptes.

ROBUSTESA. Conjunts soldats y mecanitzats amb precisió per aconseguir exactitud en els moviments.

PRECISIÓ. Moviments realitzats per servomotors, càlculs per autòmata.

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Dimensions màquina SRA-D SRA-FD
Ample 3680 mm 3830 mm
   + cinta serradures (920 mm) 4600 mm 4750 mm
Altura màxima 2420 mm
Llargada estàndard 2615 mm
   + descartador (945 mm) 3560 mm
 
Dimensions màx. producte SRA-D SRAFD 
Secció (A x H) 650 x 280 mm
Llargada (L) 1000 mm 1350 mm
   
Potència total instalada   7-10 kW
   + cinta serradures   + 0,55 kW
  
Velocitat lineal de tall 80 m/s

SRA-D: model amb carro estàndard, per a productes de longitud fins a 1000mm.

SRA-FD: model amb carro extra llarg, per a productes de longitud fins a 1350mm.