Serra automàtica amb tall inclinat fins a 50 graus

24/09/2018

En menys de mig any, Astech ha millorat la funcionalitat de la serra automàtica amb tall a graus, podent tallar peces de producte congelat, des d’un angle de 0 fins a 50 graus d'inclinació de la fulla de serra.

Serra automàtica de corttall a graus Astech

A finals d'any passat Astech va treure al mercat la nova serra automàtica per tallar peces a graus variables, de 0 a 30 graus, la serra SRA-D. Aquesta màquina disposa de tots els avantatges de la clàssica SRA però incorpora una nova funcionalitat que permet inclinar la fulla de la serra a mesura que es realitza el cicle de tall.

Aquesta funcionalitat és molt interessant pel tall de productes en què la secció vagi disminuint al llarg de la longitud però es vulgui mantenir una secció gran durant el cicle, fins i tot a l'últim tram, quan la secció del producte és més petita. La inclinació de la fulla de serra permet obtenir talls de secció major a la secció del producte que estem tallant.

Després de treure la primera màquina, ens vam marcar l'objectiu d'incrementar els graus d'inclinació màxims de la fulla de serra, de 30 a 50, per així aconseguir resultats més satisfactoris. I ara estem orgullosos d'anunciar que ho hem aconseguit i la nostra serra de tall automàtic amb tall a graus SRA-D, està totalment desenvolupada i funcionant a casa dels nostres clients amb un tall màxim de 50 graus d'inclinació.

Conegui més la nostra Serra de tall a graus SRA-D.